Αντοχή Υλικών

Η μεγάλη ποικιλία συσκευών και εξοπλισμών που διαθέτουμε καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες Μη-Καταστροφικών Ελέγχων σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.

Μηχανές, εξαρτήματα και υλικά για τον εξοπλσμό εργαστηρίων αντοχής υλικών (Οίκος MTS-ΗΠΑ).

Rugged, easy to handle device for mobile leak detection

This leak detector is characterized by:
Leak detection based on Quartz Window Sensor technology
Compact dimension and low weight (5 kg)

Polarized light microscopy provides all the benefits of brightfield microscopy and yet offers a wealth of information, which is simply not available with any other optical microscopy technique such as refractive indices, birefringence, retardation, extinction angle, pleochroism.

The B-500 microscopes have been designed for the best performance in routine laboratory use. According to the models, two different optical systems are available (InfiniFix and IOS).

The B-350 series presents the right balance between price and quality.

Thanks to its wide range of models, it can be successfully used both in advanced teaching situations and in laboratories.