Δομικές Κατασκευές

'Ενα νέο ερευνητικό εργαλείο Ακουστικής Εκπομπής.

Δύο κανάλια ακουστικής εκπομπής, από 1KHz έως 3 MHz

Συσκευές και όργανα μέτρησης σεισμολογικών παραμέτρων και της δυναμικής κατασκευών

Η μεγάλη ποικιλία συσκευών και εξοπλισμών που διαθέτουμε καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες Μη-Καταστροφικών Ελέγχων σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.

Rugged, easy to handle device for mobile leak detection

This leak detector is characterized by:
Leak detection based on Quartz Window Sensor technology
Compact dimension and low weight (5 kg)

Polarized light microscopy provides all the benefits of brightfield microscopy and yet offers a wealth of information, which is simply not available with any other optical microscopy technique such as refractive indices, birefringence, retardation, extinction angle, pleochroism.

The B-500 microscopes have been designed for the best performance in routine laboratory use. According to the models, two different optical systems are available (InfiniFix and IOS).