Κυτταρολογία

Σύστημα Κυτταρομετρητής Ροής υψηλής απόδοσης.

Διεθνώς βραβευμένο, πραγματικά αυτόνομο, και ολοκληρωμένο σύστημα, μοναδικής σχεδίασης, για κυτταρομετρική ανάλυση και απόλυτη μέτρηση.

▪ Fully automated ELISA processor

▪ Open - walk away system

▪ Continuous loading, new tests/plates can be loaded at any time

Partec is offering highest-precision research microscopes as well as a unique class of portable, mobile and battery-operated fluorescence and transmitted light LED microscopes manufactured in Germany.

Rugged, easy to handle device for mobile leak detection

This leak detector is characterized by:
Leak detection based on Quartz Window Sensor technology
Compact dimension and low weight (5 kg)

Polarized light microscopy provides all the benefits of brightfield microscopy and yet offers a wealth of information, which is simply not available with any other optical microscopy technique such as refractive indices, birefringence, retardation, extinction angle, pleochroism.

The B-500 microscopes have been designed for the best performance in routine laboratory use. According to the models, two different optical systems are available (InfiniFix and IOS).