Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

www.who.int

World Health Organization

www.hellaslab.gr

Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

www.hellinlab.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου

www.efet.gr

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

www.gcsl.gr

Γενικό Χημείο του Κράτους