Μικροβιολογία

Αντλίες κενού & φιάλες κενού

Γυάλινες Φιάλες κενού:
-Όγκου 250ml
-Όγκου 500ml
-Όγκου 1000ml

Stainless Steel Fliter Holder

Περιλαμβάνει:
-Ανοξείδωτο Χωνί 300ml ή 500ml
-Aνοξείδωτο Υποδοχέα Φίλτρου 47mm
-Silicone Stopper No8

Polysulfone Filter Holder Περιλαμβάνει:

-Πλαστικό Χωνί 300ml ή 500ml
-Πλαστικό Υποδοχέα Φίλτρου 47mm
-Silicone Stopper No8

Glass Filter Holder

Περιλαμβάνει:
-Γυάλινο Χωνί 300ml
-Γυάλινο Υποδοχέα Φίλτρου 47mm
-Silicone Stopper No8
-Ανοξείδωτο Σφικτήρα

Συστήματα Διήθησης Ανοξείδωτα (SS) και Πλαστικά (PVC)
-1 θέσεως
-3 θέσεων
-4 θέσεων
-6 θέσεων